Järjestäytymättömien tieosakkaiden toimihenkilö

Toimimme tiekunnaksi järjestäytymättöminä tieosakkaina (alle 10 osaksata). Osakkaistamme haluamme valita kyvykkään henkilön hoitamaan rahaliikenteen ja tien kunnossapidon käytännön asioita (kunnon seurannan, sorastuksen, aurauksen ym. tilaukset, käyttöluvat jne.). Mikä on tällaisen toimijan nimike ja valtuudet, kun yksityistielaki määrittää toimitsijamiehen tehtävineen vain tiekunnan osalta? Voidaanko järjestäytymättöminä käyttää nimikettä toimitsijamies, vaikka laissa se on aina tiekuntaan liittyvä? Vai mikä nimitys olisi paikallaan?

Lain määritykset mm. lupien myöntämisessä näyttäisivät tiekunnaksi järjestäytymättömien kohdalla keskittyvän tieosakkaille ja ilmeisesti tarkoittaen osakkaita yhdessä. Ei siis toimihenkilöön liittyvää valtuutta.

Jatkan vielä:
Mitä voimme kirjoittaa sääntöihin toimihenkilömme osalta järjestäytymättömien tieosakkaiden edustamisesta, esim. nimen (Xxx:n Yksityistien Tieosakkaat) nimen allekirjoittamisesta?

Hei @Delfixa,

Jos teillä on järjestäytymätön tie, niin sitä koskee yksityistielaki siltä osin, mitä laki säätää järjestäytymättömistä teistä. En lähtisi sotkemaan järjestäytyneen tiekunnan nimikkeitä järjestäytymättömään tiehen. Vaikka tekisitte säännöt, valitsisitte toimitsijamiehen tai päättäisitte jotakin tieosakkaiden edustamisesta, niin ne eivät ilman tiekuntaa ole päteviä päätöksiä. Jos joku teistä tilaa tiekunnan puolesta jotakin, ja muut osakkaat eivät suostu omaa osuuttaan maksamaan, eivät muiden osakkaiden laskut ole suoraan ulosottokelpoisia.

Toki Suomessa on sopimusvapaus ja voitte sopia asioiden hoitamisesta keskenänne vapaamuotoisesti, mieluummin kirjallisesti. Mutta suosittelen kyllä tiekunnan perustamista, se on paras vaihtoehto osakkaiden oikeusturvan kannalta kaikissa tilanteissa. Onko teillä joku erityinen syy, miksi ette haluaisi tiekunta perustaa?

Kiitos @Opri
Toissavuonna päätettiin tiekunnan perustamisesta ja sillä lähtötilanteella mentiin aluksi, mutta toimitsijamies ei halunnut hoitaa rekisteri-ilmoituksia ja niinpä viime vuoden kokouksessa osakkat saivat torpattua tiekuntana toimimisen kustannusten ja vaivannäön (ilmoitukset rekistereihin jne.) takia. Siis päädyttiin järjestäytymättömään ja nyt yritän laatia tieosakkaiden keskinäistä sopimusta.

Voiko järjestäytymättömällä osakasjoukolla olla toimielin eli nimetty henkilö, vaikkapa tieisäntä-nimellä?

Ja onko niin, ettei järjestäytymättömän yksityistien osakkaita (ryhmänä) voi “tiesisännäksi” nimetty osakas edustaa toimielimenä (toimitusjohtajatyyppisesti, kuten ymmärtääkseni tiekunnassa toimitsijamies)?

Ja löytyykö mistään tekstimallia järjestäytymättömien osakkaiden sopimukseksi/säännöiksi? Googlella ei tuloksia.

Hei @Delfixa,

Valmiita tekstimalleja järjestäytymättömille teille en tiedä olevan missään. Sopimusvapauden puitteissa voitte sopia ja tehdä miten vain, mutta riskit tulee tiedostaa. Jos joku osakkaista ei maksa omaa osuuttaan yhteisistä laskuista, puidaan asiaa viime kädessä oikeudessa. Siellä sitten tutkitaan, mitä on sovittu ja ovatko sopimukset päteviä vai eivät.

Tiedän valitettavasti tilanteita, joissa yhteisymmärryksessä on sovittu osakkaiden kesken esimerkiksi murskeiden tilaamisesta. Kun laskun maksun aika on tullut, on työn tilaaja joutunut siitä vastuuseen, kun osakkaat eivät ole omia osuuksiaan hoitaneet. Kuvatussa tilanteessa vaivannäkö on moninkertainen siihen verrattuna, että olisi perustettu tiekunta ja tehty ne muutamat pakolliset ilmoitukset. Tämän vuoksi en järjestäytymättömiä tiekuntia suosi.

Sopimusteknisesti asiassa voi auttaa juristi, mutta taas tullaan siihen, että tiekunnan perustaminen olisi helpompaa ja halvempaa.

Jäädään kuulolle, jos jollain muulla foorumilaisella olisi asiasta toisenlaista kokemusta ja näkemystä.

Jäin vielä vastausta vaille tähän kysymykseen.

Hei @Delfixa,

Ei voi virallisesti edustaa. Toki voitte keskenänne asiasta sopia, mutta vastuu ja toimivalta ei ole samanlainen kuin virallisen tiekunnan toimielimellä.