Kahden tien välisten hehtaarien määritys

Valtatien ja metsätien välimatka on n. 0 - 2,5 kilometriä. Osa tiluksista liittyy kumpaankin tiehen. Mikä on oikea menettelytapa määritettäessä tilusten hehtaareita yksiköintiin? Vedetäänkö valtatien ja metsätien puoleenväliin linja, jonka ansiosta saadan metsätien vaikutusalueen tilusten hehtaarit määritettyä.

Löytyisköhän tuosta uudesta ohjeistuksta jotain:
Yksityistien tieyksiköinti | Maanmittauslaitos