Kiinteistönomistajan ero tiekunnasta

Tietoimituksessa on merkitty tierasite erään maanomistajan maan kautta. Tie on vanha. Metsätilallinen omistaja haluaisi erota tiekunnasta.

Hei @Polku,

Tiekunnasta eroava taho on siis tämä maanomistaja, jonka maan kautta tie kulkee?

Yleisesti ottaen tiekunnasta voi kyllä erota, mutta silloin pitäisi olla joku toinen tieyhteys, jonka kautta kiinteistön kaikki liikenne kulkee.

Kiinteistön omistajan tulee esittää eropyyntönsä tiekunnalle ja perustella se. Tiekunnan kokous käsittelee asian.

Kiitos tiedosta. Vastasinkin sähköpostissa!