Kokouksen päätösvaltaisuus

Omistamme puolison kanssa yksityistiehen kuuluvan kiinteistön (kesämökki). Olen ilmoittanut oman sähköpostini tiekunnalle, mutta puolisoni ei. Ennen tuli kirje molempien nimellä, viime vuosina sähköposti vain minun ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen, kuten myös kokouksen pöytäkirjat vain minulle.
Pitääkö puolisolleni tulla myös kutsu ja saada pöytäkirja kirjepostina?
Omistamme kiinteistön 50/50.

Olen tulkinnut asiaa niin, että kokouskutsu tulee toimittaa ensisijaisesti postitse, mutta myös sähköposti käy, jos asiasta on sovittu osakkaan kanssa erikseen. Tässä tapauksessa jää osakkaan vastuulle ilmoittaa sähköpostiosoitteensa tiekunnalle.

Entä tuleeko kokouskutsu toimittaa kaikille kiinteistön omistajille erikseen? Lähtökohtaisesti tiekunnan tiedottaminen kokouskutsujen ja muiden asioiden osalta pohjautuu tiekunnan ylläpitämään rekisteriin kiinteistöistä, omistajista ja yksiköistä. Useimmiten tiekunnan rekisterissä yksittäisen kiinteistön yksiköt eivät ole jaoteltu omistajittain, vaan yksittäistä kiinteistöä yhteisten yksiköiden kautta edustaa yksi henkilö. Näin ollen kokouksen päätösvaltaisuus ei välttämättä ole suoraan riippuvainen siitä, onko kokouskutsu toimitettu erikseen kaikille kiinteistön omistajille.