Kokouskutsun puutteista

Kokouskutsun mukana ei tullut maksuunpanoluetteloa eikä selitystä ole annettu. Ilmeisesti on tarkoitus käsitellä joitain asioita vasta kokouksessa. Mitä osakkaan tehtävissä, jos ei kokouksessa tule selkeää ratkaisua?

Budjettia ei ole jaoteltu tälle ja seuraavalle vuodelle. Pitäisikö?

Tienhoitokohteista ei ole mainintaa kutsussa, kohtuullisen iso budjetti kuitenkin esitetty. Hoitokunnalle pyydetään avoimia valtuuksia tehdä korjaustoimia rahan puitteissa. Vähemmistö ei haluaisi antaa, voiko mitään tehdä?

Sääntöjä halutaan muuttaa, kutsussa muutosehdotustekstiä ei ole valmiina. Nykyisiä sääntöjä ei ole jaettu kutsun mukana. Miten menetellä kokouksessa?

Maksuunpanoluetteloa ei tarvitse toimittaa kutsun mukana, mutta kutsussa pitää olla maininta, missä maksuunpanoluettelo on nähtävillä ennen kokousta.

Säännöt pitäisi olla liitteenä.

Hei, kokouskutsussa ei ole myöskään mainintaa siitä, että maksuunpanoluettelo olisi jossain
paikassa nähtävissä.

Jos tätä mainintaa ei ole, eikä maksuunpanoluettelo ole kutsun mukana, ei maksu ole ulosottokelpoinen.