Läpiajotien liikennemerkki

Mitä liikennemerkkiä voisi käyttää läpiajotien päissä. Ja kuinka saada jatkuvasti tietä käyttävät maksamaan käyttömaksua tien käytöstä.

Hei @tapulixi,

Pysyviin liikennemerkkeihin tulee hakea lupa kunnalta eli tiekunnan kokouksen asialistalla tulee olla kohta “Liikennemerkeistä päättäminen” ja siinä yhteydessä tulee tehdä päätökset, jotka sitten laitetaan kuntaan pöytäkirjakopion ja karttaliitteen muodossa.

Päätös voisi tässä tilanteessa olla esimerkiksi seuraavanlainen: "Päätettiin hakea XX:n kunnalta/kaupungilta lupaa asettaa yksityistien kumpaankin päähän Muu vaara -liikennemerkki, lisäkilpi “Yksityistie” sekä lisäkilpi “Perimme säännöllisestä liikenteestä käyttömaksua. Yksityistielaki.” TAI “Toistuva läpiajo edellyttää tiekunnan osakkuuden tai luvan ja käyttömaksun maksamisen. Yksityistielaki.” Liikennemerkkien paikat on esitetty karttaliiteessä X. Jos tiekunnan tien molemmissa päissä on nopeusrajoitus, voi lisäkilpiä periaatteessa hakea nopeusrajoituskyltin allekin.

Maksamisasia onkin sitten vaikeampi. Jos ihmiset eivät itse ilmoittele itsestään, ei jää oikein muita vaihtoehtoja kuin seurata säännöllisesti ajavien autojen rekisterinumeroita ja selvittää omistajatietoja. Haasteena tässä on se, että kaikkia tulisi kohdella tasapuolisesti. Säännöllinen ja tasapuolinen tarkkailu tulee äkkiä kalliimmaksi kuin käyttömaksuista saatava hyöty.