Laskutus hoitamatta ajoissa

Jos tiekunta ei ole laskuttanut tiemaksuja moneen vuoteen, onko sen mahdollista kirjoittaa laskut esim. 4 vuoden ajalta?

Yleisesti ottaen tiemaksujen kerääminen tienpidon toteuttamiseksi on tulevaisuutta ennakoivaa toimintaa, jossa laskutusoikeus perustuu tiekunnan kokouksessa hyväksyttyyn maksuunpanoluetteloon.

En kuitenkaan ole täysin varma minkälaisesti tilanteesta tässä on kyse, joten voisitko avata tilannetta hieman lisää?

On epäselvää, onko kokouksia edes pidetty, mutta laskuja ei ainakaan ole lähetetty. En tiedä miten ovat edes aurauslaskuja pystyneet maksamaan, muuta tielle ei ole tehty. Eli tosiaan laskut olleet lähettämättä monta vuotta ja nyt heräsivät ja päättivät kerätä 4 vuotta takautuvasti. Oletan, että osakkaat suostuvat tähän, mutta kiinnostaa asian lainmukaisuus.

Tiekunta voi halutessaan päättää, että kokoustaa esimerkiksi neljän vuoden välein (maksimi) ja kerää rahaa sen verran, että se riittää kattamaan kulut tien hoitamiseksi kokousten välisen ajan. Tässä suhteessa en itse näe asiassa ongelmaa, jos se on ollut tiekunnan päätös. Maksujen takautuvuuteen on hieman vaikea ottaa tällä tiedolla kantaa. Suosittelen kysymään asiasta tiekunnan sisältä, asioita hoitavilta henkilöiltä!

En oikeastaan odottanutkaan, että tähän on yksiselitteistä vastausta. Uskon kuitenkin, että tämä ei ole lain mukaista. Maksuistahan pitää olla kokouksen vahvistama maksuunpanoluettelo. Ei ole todennäköistä että 4 vuotta sitten olisi pidetty kokous, jossa luettelot olisi vahvistettu. Tietä on hoitanut (tai jättänyt hoitamatta) osakas joka tuskin on ajan tasalla muuttuvasta lainsäädännöstä. Mikäli joku osakas nyt päättäisi olla maksamatta, sitä tuskin voisi enää ulosottoteitse periä.

Jos yritys jättää laskuttamatta, saatava vanhenee kolmessa vuodessa. Vastaavaa säännöstä ei kaiketi ole tiekunnalla. Jos olisi kysymys isommista maksuista, tuollainen yllätyslasku voisi kyllä olla kohtuuton jollekin osakkaalle. Kuten aloituksessa sanoin, tästä tuskin tulee ongelmia, mutta halusin keskustelua yleisellä tasolla.

Hyviä pointteja, olisiko muilla kokemuksia samasta aiheesta?

Jos tiekunnassa on asiat hoitamatta tai sekaisin, on tiekunnalla kaksi vaihtoehtoa.

  1. Jos yhteistyö tiekunnan toimitsijamiehen tai hoitokunnan kanssa toimii, voidaan kirjanpidot ja tilinpäätökset saattaa ajan tasalle ennen kokousta, jotta tiedetään, millaiset saatavat ja velat tiekunnalla on. Kokous käsittelee menneiden vuosien tilit ja vahvistaa uuden maksuunpanoluettelon. Tämän jälkeen asiat etenevät normaalisti.

  2. Jos yhteistyön tekeminen toimitsijamiehen tai hoitokunnan kanssa ei jostain syystä ole mahdollista, tiekunnan tulisi ensin pitää laillinen kokous, jossa päätetään miten asioita lähdetään selvittämään ja kuka sen tekee. Samassa kokouksessa valitaan uusi toimitsijamies tai hoitokunta. Asioita selvittämään valittu henkilö käy läpi tiekunnan taloudellisen tilanteen ja sitten tiekunta pitää uuden kokouksen, jossa päätetään tilinpäätösten ja maksuunpanoluettelon vahvistamisesta.

Vuosia vanhoja maksuunpanoluetteloita on turha lähteä vahvistamaan, vaan katsotaan tilanne ajan tasalle ja lähdetään eteenpäin. Jos tiemaksuja on laskutettu ja maksettu ilman vahvistettua maksuunpanoluetteloa, maksut tulkitaan ennakkomaksuiksi.

Koronapandemian aikana tiekunta saattoi poikkeuksellisesti jättää kokouksen pitämättä yhtenä vuonna. Tällöin maksuunpanoluettelo saatettiin vahvistaa vuosi takautuvasti. Mutta siinäkin tilanteessa vaikka maksut olisi jo suurimmalta osalta laskutettu ja saatu, eräpäivä tulee laittaa tulevaisuuteen. Vuoden vanhoista saatavista laitettiin maksuunpanoluettelon vahvistamisen jälkeen uudet laskut, tarvittaessa maksukehotukset, ja sen jälkeen ne olivat ulosottokelpoisia.