Liikennemerkkien hankinta ja ilmoitus

Mistä hommata viralliset liikennemerkit helpoiten ja tietenkin edullisesti? Minne ja miten liikennemerkkien asettaminen yksityistielle ilmoitetaan?

Hei Jebe,

Osalla toimijoista on verkkokaupat, joista liikennemerkkejä voi tilata suoraan. Tarjouksia pyytämällä varsinkin isompia eriä voi saada edullisemmin. Tässä muutamia vaihtoehtoja, lisäksi voi löytyä hyviä paikallisia toimijoita:

Pysyvien liikennemerkkien asettamiselle pitää hakea lupa kunnasta (ei koske väliaikaisia kelirikkomerkkejä). Ensin tiekunnan kokouksen asialistalla tulisi olla liikennemerkit ja siellä tehdä päätös mitä liikennemerkkejä tiekunta hakee asetettavaksi. Tarkat liikennemerkkien paikat kannattaa merkitä karttaliitteeseen. Pöytäkirjakopio liitteineen toimitetaan kuntaan.

Kunnat ovat järjestäneet yksityistieasiansa eri tavoin, joten kannattaa varmistaa kunnasta, jonka alueella yksityistie on, toimitetaanko pöytäkirja esimerkiksi tekniselle lautakunnalle vai jollekin yksittäiselle viranhaltijalle. Asia hoituu näppärimmin sähköpostilla, jossa kerrotaan mitä haetaan ja liitteeksi laitetaan pöytäkirja tiekunnan kokouksesta. Tiekunta saa liikennemerkkien asettamisesta kunnan virallisen päätöksen, jonka jälkeen merkit voi laittaa paikalleen. Tiekunta ilmoittaa liikennemerkit Digiroadiin. Kunta huolehtii siitä, että liikennemerkkipäätös menee tiedoksi poliisilaitokselle.

2 tykkäystä

Kuntaliitto ohjeistaa nykyisen yksityistielain perusteella: " Rasitetien liikenteenohjauslaitteen hakemuksen jättää se, jonka maalla tie sijaitsee, hankkii liikennemerkin, asettaa sen ja huoltaa" Kuitenkin kunta kieltää merkin, jos ei ole tiekokouksen päätöstä. Oikaiseeko maaoikeus ??

2 tykkäystä

Hei Mauri,

Yksityistiellä luvan liikennemerkille myöntää kunta. Luvan hakee ja liikennemerkin asettaa tienpitäjä (Tieliikennelaki 71§). Järjestäytymättömässä tiessä tienpitäjä on maanomistaja, järjestäytyneessä tiekunnassa tienpitäjä on tiekunta. Kirjoittamasi Kuntaliiton ohjeistus viittaa järjestäytymättömään tiehen.

Kuulostaa siltä, että tässä tapauksessa kunta on toiminut oikein, koska yksittäinen maanomistaja ei voi hakea tiekunnan tielle liikennemerkkiä, jos tie on järjestäytynyt ja tiekunta ei ole asiasta päätöstä tehnyt.

Kunnan päätöksissä on mukana oikaisuvaatimusohje, jonka mukaan päätökseen voi halutessaan hakea muutosta. Tässä tapauksessa oikaisua tuskin tulee, vaan tiekunnan tulisi tehdä päätös liikennemerkin asettamisesta ja hakea sille lupa kunnasta.

2 tykkäystä

Jyväskylän ja Tampereen kaupungeilla on ohjesääntö liittyen liikenteenohjauslaitteen asettamiseen.
Tapaukseeni sopivasti Tampere toteaa " Omakotitalon tai Kerrostalon piha ei ole tiealue"
Pihassani on myös rajoitettu käyttöoikeus kuten Tampere toteaa.
Johtopäätökseni on: Kunta ei ole toimivaltainen myöntämään tai hylkäämään hakemustani. Aiemmat kiellot ovat olleet törkeää syrjintää. Minulle olisi pitänyt kertoa, että voin ihan itse laittaa merkin omaan pihaani.