Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus: milloin uusi päivitys tulee?

Maanmittauslaitos on kuulemma päivittämässä yksiköintisuosituksia. Onko jollain tietoa, milloin uudet suositukset julkaistaan ja mitä suurimmat päivitykset koskevat?

Viimeksi suosituksia on päivitetty loppuvuonna 2018.

Hei @Tieosakas,

Vielä ei ole tietoa tarkasta ilmestymisajankohdasta eikä sisällöstäkään. Tämän vuoden aikana olisivat kuitenkin tulossa!

Kiitos tiedosta, toivottavasti pian tulee lisäinfoa.

Hei @Tieosakas,

Yllätyimme iloisesti ja infoa tulikin jo nyt. Uusi yksiköintisuositus saatetaan saada voimaan jo huhti-toukokuussa ja suositus on aikaisempaan verrattuna hieman yksinkertaistetumpi malli.

Uudet liikennelajit, lyhenteet ja painoluvut:

Asunto (A) 1700
Vapaa-ajan asunto (V) 1300 (ympärivuotinen), 750 (kesämökki), 350 (lomamökki)
Pelto (P) 60 (kasvinviljely), 130 (nautakarja)
Metsä (M) 3-21 riippuen alueesta, Suomi jaettu viiteen alueeseen, joka perustuu metsän keskikasvuun. Metsäliikenteen käyttömatka lasketaan jatkossa painopisteen sijaan kääntöpaikkaan.
Muu liikenne (Muu) yritystoiminta, maidonkuljetus, mikä tahansa muu liikenne. Ajoneuvojen painon mukaan, henkilöautoilla suositus 1,5 tn ja pakettiautoilla 2,5 tn.

Vaikka tiedot ovat peräisin Maanmittauslaitokselta, kannattaa odottaa varsinaisen suosituksen julkaisua. Nämä antavat kuitenkin ehdottomasti suuntaa, mihin yksiköintiohje on menossa. Käyttömatkat ovat käytössä edelleen ja yksiköt muodostuvat kaavalla käyttömatka (km) x painoluku , metsien ja peltojen osalta edelliset kerrotaan vielä hehtaarimäärällä.

1 tykkäys

Kiitos ennakkotiedosta!

Mikähän ero on kesämökillä ja lomamökillä?

Jos tuon ottaa käyttöön, sehän merkitsee muutoksia lähes kaikille, eli yksiköinti pitää tehdä kokonaan uusiksi. Tämän tekemisestä pitäisi mielestäni kyllä sitten ottaa eri korvaus. Miten hinnoittelette sen? Pitääkö tämän tekemisestä ja korvauksesta päättää tiekokouksessa?

Hei @ojala,

Suurempi painoluku viittaa suurempaan käyttöön. Mökin taso ei vaikuta yksiköintiin, vaan todellinen tien käyttö. Vanhassa ohjeistuksessa on käytetty arviointia, kuinka monta viikkoa mökin käyttöaste on, mutta emme tiedä vielä, perustuuko uusi ohjeistus samaan ajatukseen. En lähde vielä enempää arvailemaan tarkempia perusteita, koska ne julkaistaan vasta yksiköintiohjeen yhteydessä.

Uuden suosituksen käyttöönotto tarkoittaa käytännössä uutta yksiköintiä, jonka yhteydessä on järkevää käydä läpi koko tien vaikutusalueen kiinteistöt ja omistajat. Uuden yksikkölaskelman laatimisesta tulee päättää tiekunnan kokouksessa, koska siitä tulee ylimääräisiä kustannuksia. Tiekunnat voivat myös jatkaa halutessaan vanhan yksikkölaskelman käyttämistä.

Hinnoittelu onkin sitten vaikeampi kysymys, koska tiekunnat ovat niin erilaisia. Hinnoittelu voi perustua osakasmäärään, kiinteistöjen määrään, kiinteään kokonaishintaan tai vaikka tuntitöihin.

1 tykkäys

Nyt kun Maanmittauslaitos julkaisee uudet yksiköinti ohjeet, niin täytyykö uusien yksiköiden käyttöönotto hyväksyttää tiekunnalla? Ymmärrän, että tiekunnan pitää asia hyväksyä, mikäli yksiköinnin muuttaminen aiheuttaa kustannuksia. Mutta mikä on tilanne, jos hoitokunta talkoilee asian ilmaiseksi?

Hei @Kaisa_V,

Tiekunnan pitää kokouksessaan päättää yksiköinnin vahvistamisesta tai siinä tapahtuvista muutoksista. Hoitokunta voi tietysti asiaa jouduttaakseen tehdä uuden yksiköinnin, ottaa asian asialistalle, pitää uutta laskelmaa nähtävillä ennen kokousta ja kokous sitten päättää otetaanko se käyttöön vai ei, tai tehdäänkö esitykseen jotakin muutoksia. Mutta tällöin yksiköinnistä ei saa tulla tiekunnalle ylimääräisiä kustannuksia ja tiekunnalla on mahdollisuus myös hylätä uusi yksiköinti, jolloin hoitokunta on tehnyt turhaa työtä.

Toinen vaihtoehto on käsitellä kokouksessa, muutetaanko yksikkölaskelma uusien ohjeiden mukaiseksi ja sitten vahvistaa uusi yksikkölaskelma joko ylimääräisessä kokouksessa tai seuraavassa tiekunnan vuosikokouksessa.

Nämä yksiköinti ohjeet on tehty toimistotyönä, eikä niillä ole kovin paljon tienhoitokustannusten kanssa mitään yhteistä. Etenkin pienillä tiekunnilla tien käyttö ei vaikuta tien kunnossa pitoon, varsinkin talvella aurauskustannukset ovat samat vaikka osakas ei kävisi kertaakaan asunnollaan. Tie pidetään kaikille samanlaisessa kunnossa, niille jotka maksavat ympäri vuoden käytöstä. Kesähoidossa käytöllä on peni merkitys.
Ps. kyseessä on pieni tiekunta ja kokonais liikenne aika vähäistä.