Maksuunpanoluettelo välttämätön?

tiekuntaamme on suunnitteilla tienparannushanke. Vuosikokouksessa päätettiin, että pidämme ylimääräisen kokouksen aiheesta myöhempänä ajankohtana. Tiekunta tarvitsee parannushankkeen käynnistämiseen lisää rahaa esim kantavuusmittausta varten.

Voiko siis laskun kantavuusmittauksesta lähettää yksiköiden mukaisesti osakkaille kilpailutuksen jälkeen (jonka toimitsijamies/hoitokunta tekee) ja/tai työn ollessa valmis? Ilman että ylimääräisessä kokouksessa on nähtävillä maksuunpanoluetteloa?

Riittääkö että kokouksessa on päätetty että hoitokunta hoitaa kilpailutuksen ja toteutuksen ja laskuttaa sen jälkeen?

Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi sekä kokouksessa päätettävistä tienpitoa koskevista merkittävistä asioista.

Edellinen lainaus lakitekstistä. Sanoisin että jos vuosikokouksen esityslistalla oli selkeästi tuotu esille, että kokouksessa päätetään tienparannushankkeesta, josta aiheutuu lisäkustannuksia varsinaisen maksuunpanoluettelon maksujen lisäksi, vuosikokouksen päätös saattaisi olla riittävä. Jos tästä on yhtään epäselvyyttä, niin paras pitää uusi kokous ja muistaa lain mukaan kokouskutussa selvästi mainita mistä asioista kokouksessa tullaan päättämään.