Minimilaskutuksen määrääminen

Hei, käyttävätkö tiekunnat minimilaskutusta, tai onko tiekunnilla yleensäkään oikeutta määrätä sitä?

Meillä on käytössä maanmittauslaitoksen tieyksikkölaskelma, joka sisältää laskupohjan ja maksuunpanoluettelon. Laskupohjalle on mahdollista syöttää minimilaskutus. Mistään ei vain löydy tietoa, onko sen käyttö sallittu, tai mikä olisi kohtuullinen minimilaskutus. Muutamalta tiekunnalla olen saanut tiedon, että käyttävät minimilaskutusta 30-50€.

1 tykkäys

Hei @Kaisa_V,

Minimilaskutuksen käyttö ei ole sallittua tiekunnissa, jos siis tarkoitetaan sitä, että yksiköinnistä huolimatta laskutetaan joku tietty minimisumma kaikilta osakailta. Joskus se sekoitetaan perusmaksuun, joka taas on yksityistielain mukaan mahdollista määrätä.

Perusmaksu on kiinteä summa ja sama kaikille osakkaille, mutta sen tulee perustua todennettaviin hallintokustannuksiin (esim. postikulut, pankkikulut, kokouskulut, tiekunnan hallintoa hoitavan tieisännöitsijän palkkio). Perusmaksu ei voi olla enempää kuin todennettavat hallintokulut, mutta se voi toki olla vähemmän, jolloin ns. loppuosa hallintokuluista katetaan yksikkömaksujen suhteessa.

1 tykkäys

Eli kyseessä ei ole perusmaksu, vaan ihan minimilaskutus. Meillä on käytössä maanmittauslaitokselta yksityistietoimituksen jälkeen saatu Excel, joka sisältää valmiit laskupohjat. Yksityistietoimitus tehty kesällä 2022. Yleisellä laskulla on pohja, johon syötetään jaettavat summat. Omina kohtinaan ovat perusmaksu, tieyksiköiden mukaan jaettava maksu ja minimilaskutus. Yleinen lasku sisältää ohjeen minimilaskutuksen käyttöön: “Laskun alittaessa minimimaksun korotetaan tieosakkaan maksua kentässä annettuun euromäärään.”
On siis mielestäni perin juurin outoa, että Maanmittauslaitos jakaa tällaisen ohjeen ja valmiin laskupohjan, joka mahdollistaa minimilaskutuksen.

Miten käytännössä tiekunnat laskuttavat osakkaita, joiden maksu on hyvin pieni? Meillä on paljon osakkaita joiden osuus 5000€ rumpujen korjauksesta on alle 2€. Eihän tiekunta voi edes lähettää tuollaista laskua, jonka lähetys on tappiollista tiekunnalle. Hallinnolliset kulut ovat niin pieniä, ettei perusmaksua montaa euroa tule per osakas. Saavatko nämä osakkaat siis käyttää tietä ilman minkäänlaista tiemaksua. Joidenkin osuus on jopa 0€.
Onko tiekunnalla oikeutta päättää äänestämällä minimilaskutuksesta?

1 tykkäys

Kiinnostaisi, miksi näillä osakkailla on niin pieni maksu, missä tilanteessa se edes voi olla 0 euroa?
Meillä on osakas, jonka tiemaksu on 2 euroa, mutta hallintokulut jaettuna tasaisesti osakkaille on 12 euroa, eli lähtee 14 euron lasku. Jos teillä hallintomaksut ovat pienet, laskujen lähettäminen näillekin nostaa niitä. (miksi ne on pienet, tehdäänkö talkoilla?)

1 tykkäys

Osakkaita on 49, joista reilu 20 omakotitaloja, muut metsätiloja, tai vanhoja viljelysmaita, joita ei ole viljelty 50 vuoteen. Yksinkertaisesti 0€ tulee siitä, kun % osuus yksiköistä näillä pienillä peltotilkuilla on niin pieni, että se pyöristyy nollaan. On myös useita joiden osuus tulevasta 5000€ kustannuksesta on 0,23€. Lisäksi on useita, joiden lasku parin euron luokkaa.

Hoitokunta ei ole toistaiseksi vaatinut palkkioita, koska tiekunta on varaton. Olemme eronneet vanhasta tiekunnasta, joka oli uinunut 30 vuotta. Vanhassa tiekunnasta osakkaita oli lähes 300 ja pj:kin on ollut jo melko pitkään ikiunessa.
Hoitokunta siis talkoilee varojen puutteessa. Kovin suuria maksuja ei uskalla naapurisovun säilyttämisen vuoksi laittaa, kun noiden rumpujen kustannukset rokottavat osaa pahoin. Tämän vuoksi emme vielä uskalla esittää palkkiota hoitokunnalle. Loputtomiin hoitokunta ei meinaa tehtäväänsä ilmaiseksi hoitaa. Tämä ilmainen työ selittänee osaltaan pieniä hallinnollisia kuluja.
Mutta laskepas jos jokaisen perusmaksu olisi 10€. Ei meidän todelliset hallinnolliset kulut ole niin paljon vuodessa tällä osakas määrällä. 17 on ilmoittanut, että haluaa kaiken postin sähköisesti.
Ja kun juuri näiden peltotilkkujen omistajat ovat niitä, joille lähtee kirjeposti. Ei ole mitään järkeä lähettää 0,23€ laskua, josta tulee kuluja paperi, kuori + postimerkki. Lisäksi pankki velottaa jokaisesta saapuvasta viitelaskusta 0,22€. (Ja jos joku maksaa kehotuksesta huolimatta ilman viitettä, niin pankki perii siitä maksusta 0,55€.) Tiivistettynä, jos perimme 5€ perusmaksun niin tällaisen ihmisen laskusta ei jää meille käteen kuin se ilo, että saimmepas lähettää laskun.

1 tykkäys

Eihän kenenkään pidä ilmaiseksi näitä hoitaa. Seuraavassa kokouksessa esityslistaan hoitokunnan palkkiot ja perusmaksun määrittäminen. Sen verran isoksi, että postimerkit plus muut saadaan ostettua. Ne, jotka saa postit sähköpostissa kertoa että, ilmaista ei ole se työaika, jolla nekin tehdään. Jos joku valittaa hinnannoususta, voi ehdottaa, että saa itse ryhtyä työhön.
Lisäksi voi pyytää vertailukelpoisen tarjouksen ulkopuoliselta tekijältä. En kuitenkaan usko, että 10 euron perusmaksu kenenkään taloutta kaataa ja kannattaa alusta asti tehdä osakkaille selväksi, että asia on nyt näin. Yhtä vaikeaa ja voi olla vielä vaikeampaa tehdä se myöhemmin, kun ovat tottuneet ilmaiseen palveluun.

Sinällään kyllä kiinnostaa, tuleeko tuohon minimimaksuun vielä jotain selvitystä, jos se sieltä laskupohjasta löytyy ja jotkut tiekunnat sitä käyttävätkin.

Kiitos kommenteistasi. Viime vuonna meillä oli pieni perusmaksu, ja lopulta siitäkin jäi ylijäämää. Osakkaat voivat olla hyvinkin tarkkoja siitä, että perusmaksu on perusteltu ja todennetaan. Ei tule hallinnollisia kuluja 10€ / osakas nykyisillä kuluilla. Hyvä oli saada ajatuksia tämänkin suhteen, vaikka hieman poikkesi aloituksen aiheesta.

Eli eihän perusmaksun määrääminen poistaisi meidän tien ongelmaa. Monilla osakkailla tiemaksu on 0-2€, eikä perusmaksun määrääminen oikeastaan tee mitään muuta, kun mahdollistaa se laskun lähettämisen näillekin. Turhaa työtä tyhjästä. Ainoa ratkaisu olisi minimilaskutuksen määrääminen, jolloin nämäkin osakkaat joutuisivat maksamaan tiensä käytöstä.

Hei @Kaisa_V ja @ojala,

Minimimaksuja käytetään varmasti joissakin tiekunnissa, eikä siihen kukaan puutu, jos osakkaat hyväksyvät asian ja kukaan ei tee valitusta. Tietääkseni yhtään tapausta minimimaksusta ei ole mennyt oikeuteen asti, joten ennakkotapausta sieltäkään puolelta ei ole. Yksityistielaki ei kuitenkaan tunne minimimaksua, vaan ainoastaan tieyksiköiden perusteella määritettävän tiemaksun ja perusmaksun.

Tämä on todella mielenkiintoinen kysymys ja olette käyneet hyvää keskustelua siitä, miten laskun lähettäminen saattaa joissakin tilanteissa olla tiekunnalle tappiollista. Toki silloin ongelmaa ei synny, jos joku saa hallinnon hoitamisesta oikeasti korvauksen ja se jaetaan osakkaiden kesken perusmaksussa. Selvitän, onko minimimaksu Maanmittauslaitoksen laskupohjissa joku vanha jäänne ja miksi sitä on käytetty. Palaan kun saan lisätietoa!

1 tykkäys

Hei @Kaisa_V ja @ojala,

Sain Maanmittauslaitokselta vastauksen ja tosiaan minimimaksu perustuu heidän pohjissaan siihen, että joskus maksu voi olla niin pieni, ettei sitä olisi taloudellisesti järkevää laskuttaa. Sieltäkin todettiin, että minimimaksua ei löydy yksityistielaista.

Lopputuloksena toteaisin, että tiekunnat voivat sitä “omalla vastuulla” käyttää, jos kokous niin päättää. Emme saa virallista vastausta, onko se laillinen tapa vai ei, ennen kuin joku tekee asiasta valituksen ja saamme ennakkotapauksen. Minimimaksut ovat tyypillisesti muutamia euroja, jolloin kynnys oikeuden hakemiseenkin on suuri.

Ok, kiitos tästä.
Ihan pikkuisen vielä tarkennusta. Jos päädymme esittämään minimimaksua, niin olisiko se tiekunnan oma sääntö? Ja voitaisiinko silloin katsoa, että tiekunnan oma sääntö poikkeaa lain säännöksistä, koska laki ei tunne minimimaksua?
Lähinnä haen tällä sitä, tarvitseeko tähän yksimielisen päätöksen.

Jos tiekunnan säännöissä poiketaan tämän lain säännöksistä, tiekunnan on hyväksyttävä säännöt yksimielisesti. (Yksityistielaki 51 §)

Hei @Kaisa_V,

Juridisesti tiekunnan kannalta turvallisin vaihtoehto on tehdä minimimaksusta tiekunnan sääntö.

Itse en lähtökohtaisesti tiekuntien sääntöjä suosi enkä kannata, koska mielestäni yksityistielaki antaa riittävät raamit tiekunnan asioiden hoitamiseen.

Hei, olemme noin kymmen vuotta käyttänyt minimimaksua sillä tavalla että laskutamme 10€ joka toinen vuosi jos vuotuinen maksu on muutama euroa.
Näin päätettiin vuosikokouksessa, ja kukaan ei on valittanut siitä.

Kuulostaa ihan järkevältä.
Melko moninaisia käytäntöä on tämän minimilaskutuksen suhteen olemassa.
Onko muilla käyttäjillä kokemuksia asiasta?