Mitä tarkoittaa tien perusparannus?

Tiekuntamme suunnittelee tien kunnostamista. Jos tielle tehdään perusparannus, ELY-keskus voi myöntää tukea 50% tai enemmänkin. Minkälainen tien kunnostus luetaan perusparannukseksi? Jos tielle tehdään/aukaistaan oja ja tielle laitetaan uusi 5cm kulutuskerros, voikohan siihen saada valtion tukea? Vai pitääkö parantaa koko matkalta kantavuutta ajamalla isopaa mursketta ensin tielle?

Hei Pentti,

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat:

  • huonokuntoiset sillat ja suuremmat tierummut
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet
  • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjaukset

Lisäksi ELY-keskus voi avustaa:

  • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista
  • muuta liikenneturvallisuuden parantamista
  • tulva- ja routavaurioiden korjausta

Parantamishankkeeksi luetaan rakentamiseksi luettava parannus, joten tien normaali kunnossapito ei kuulu avustusten piiriin. Kulutuskerroksen lisääminen sorastamalla luetaan useimmiten tien kunnossapitoon. ELY-keskukselta on kuitenkin ohjeistettu, että yli 10 000e hankkeille kannattaa aina hakea avustusta. Kaikki avustushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja avustuksesta päättää lopulta ELY-keskus, jonka alueella tie sijaitsee.

-Aaron Tievahdilta