MML:n uudet muuttuvat ohjeet

Vieläkö tieyksiköinnissä huomioidaan (A) autojen lukumäärä, vai sisältyykö ajoneuvot tähän lukuun? Joillakin on useampi auto käytössä.

Yksityistien tieyksiköinti 2023 (maanmittauslaitos.fi)