Näkymäesteet kuusiaidan muodossa

Mitä tehdä osakkaalle jonka tontin rajalle on istutettu kuusiaita 1970 luvulla ja nyt se on kasvanut tontin rajapyykistä ojan yli tienpuolelle metrin verran. Sijaitsee vielä mutkassa toimien näköesteenä ja omistaja ei suostu leikkaamaan sitä.

Hei @Kallio,

Viestistä ei selvinnyt, onko kuusiaidan peittämä tie yksityistie ja onko sinne perustettu tiekuntaa. Jos on, kannattaa käydä selvittämässä Maanmittauslaitokselta, onko kyseiselle kohdalle määritelty tiealueen leveyttä. Jos on, ja kuusiaita kasvaa tiealueella, on tiekunnalla oikeus raivata pois tiealueella oleva puusto ja kasvillisuus. Jos tiealue on esimerkiksi 10 metriä leveä, yleensä mitataan tien keskilinjasta 5 metriä kummallekin puolelle.

Jos tiealueen leveyttä ei ole määritelty tai se on niin kapea, että kuusiaita kasvaa sen ulkopuolella, ei liene muuta vaihtoehtoa kuin hakea yksityistietoimitusta tiealueen leveyden määrittämiseksi.

Ensisijaisesti asioista kannattaa yrittää sopia, mutta valitettavasti se ei aina ole mahdollista. Periaatteessa tiealueen puuttuessa kunnossapidettäväksi tieksi katsotaan alue, joka on sivuojan ulkoluiskan päältä toisen sivuojan ulkoluiskan päälle. Mutta ehdoin tahdoin ei kannata aiheuttaa riitaa, vaan mieluummin laittaa rekisteröity tiealue ensin kuntoon ja toimia sitten.