Oikaisuvaatimuksen käsittely

Hei,

Meillä tiekunnassa muutama osakas teki oikaisuvaatimuksen mm. sen takia että kokous oli väärin koolle kutsuttu ja kokouksen päätökset eivät syntyneet laillisessa järjestyksessä. Hoitokunta joidenkin osakkaiden kanssa kieltäytyy oikaisuvaatimuksen käsittelystä eli kokous kutsuttiin koolle, mutta oikaisuvaatimus päätettiin jättää käsittelemättä. Paikalla olleet eivät ymmärtäneet edes miksi oikaisuvaatimusta ei suostuttu käsittelemään, koska sehän on osakkaiden oikeus. Eli millä syyllä hoitokunta voi äänestyttää/päättää siitä että laillista oikaisuvaatimusta ei muka tarvitse käsitellä? ja mitä nämä osakkaat voivat tehdä jotta heidän oikeusturvansa turvattaisiin? Auttaako Tieyhdistys tällaisissa tapauksissa?

Kiitos!

Kimmo

1 tykkäys

Hei Kimmo,

Kiitokset kysymyksestäsi. Hieman on vaikea vastata tiekuntaanne koskevaan tilanteeseen, kun ei tiedä miten asiat on hoidettu.

Itse asiaan antaa yksityistielaki seuraavanlaisia vastauksia:

Oikaisuvaatimukseen liittyen on muutamia ehtoja. Tiekunnan osakas tai muu asianosainen on oikeutettu oikaisuvaatimuksen tekemiseen, mikäli tiekunnan kokouksen päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai loukkaa tiekunnan osakkaan tai muun asianosaisen oikeutta.

Oikaisuvaatimus tulee kuitenkin esittää tiekunnan toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tiekunnan toimitsijamiehen tai hoitokunnan on 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsuttava tiekunnan kokous koolle käsittelemään oikaisuvaatimusta, mikäli he näkevät oikaisuvaatimuksen perusteelliseksi. Toimitsijamiehellä tai hoitokunnalla on kuitenkin oikeus ratkaista samassa ajassa itse tekemäänsä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus.

Mikäli oikaisuvaatimukseen annettu päätös ei miellytä oikaisuvaatimuksen tehnyttä, on hänellä oikeus nostaa kanne tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.

Tietysti voitte olla Tieyhdistykseen yhteydessä ja kysyä heidän asiakaspalvelustaan näkökulmaa asiaan.

Hei,

Kiitos vastauksestanne.

Eli oikaisuvaatimuksen ehdot täyttyivät. Oikaisuvaatimuksen tekivät tiekunnan osakkaat, koska kokouksen päätökset eivät syntyneet laillisessa järjestyksessä sekä päätökset loukkasi tiekunnan osakkaiden oikeutta.

Oikaisuvaatimus lähetettiin hoitokunnalle alle 30 päivän kuluessa kokouksesta jossa päätökset tehtiin ja hoitokunta lähetti kutsun kokoukseen käsittelemään oikaisuvaatimusta juuri ennen kuin heidän 30 päivää tuli täyteen. Eli koska hoitokunta kutsui kokouksen koolle he näkivät oikaisuvaatimuksen perusteelliseksi, mutta kuitenkin kokouksessa he päättivät jättää oikaisuvaatimuksen käsittelemättä ilman minkäänlaista syytä.

Eli aivan laillinen oikaisuvaatimus vain jätettiin käsittelemättä ilman mitään kunnollista syytä tai päätöstä asiassa.

Hei,

Kertomasi perusteella tilanne kuulostaa hieman omituiselta. Asiahan on mahdollista riitauttaa, jos oikaisuvaatimukseen ei mielestänne reagoitu oikeellisella tavalla.

Asioiden riitauttaminen ei välttämättä vie kuitenkaan tilannetta pitkällä aikavälillä eteenpäin. Siinä mielessä näkisin parhaaksi tavaksi nostaa ongelman esille tiekunnan kokouksessa. Vaihtoehtoina on tiekunnan kokouksen päätöksellä muuttaa hoitokunnan rakennetta tai ottaa ulkopuolinen asiantuntija mukaan tiekunnan toimintaan. Ulkopuolinen asiantuntija pitää huolen siitä, että asiat tulevat kokouksessa käsiteltyä niiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon kaikkien asianomaisten mielipiteet.

-Jaakko Tievahdilta

2 tykkäystä

Hei,

Kiitos vastauksestasi.

Tilanne on todella hyvin omituinen ja en ymmärrä miksi hoitokunta ei haluaisi käsitellä oikaisuvaatimusta eikä korjata ongelmia.

Ongelma on yritetty nostaa esille kokouksessa näiden muutamien oikaisuvaatimuksen tehneiden osakkaiden toimesta, mutta hoitokunta sekä osa muista osakkaista ei näe minkäänlaista ongelmaa ja hyväksyy kaikki virheellisyydet ja jopa mahdolliset laittomuudet mikä on minun mielestäni törkeää. Eli aivan kuin tiekunnassamme olisi eriarvoisia osakkaita, toisia kohdellaan hyvin ja toisia huonosti ja heidän mielipiteillään ei ole mitään väliä. Osa osakkaista ovat ainoastaan maksumiehiä jotka eivät saa nostaa virheitä esiin, eikä koskaan reklamoida yhtään mistään. Tämä hoitokunta ei vaan suostu astumaan sivuun vaan haluaa jatkaa tekemällä asioita koko ajan väärin. Heillä on suurin äänivalta, joten muutamilla osakkailla ei ole mitään mahdollisuuksia.

Uuden yksityistielain mukana tuli uudenlaisia ongelmia kun tielautakunnat lakkautettiin ja nyt tiekunnissa voi yksi porukka tehdä “vallankaappauksen” sekä tehdä aivan mitä haluaa ilman että kukaan pystyy puuttumaan asiaan. Riitauttaminen on hyvin kallista muutamalle osakkaalle, eikä edes välttämättä korjaa asioita joten nykyään osakkaat ovat aivan mahdottomassa tilanteessa. Eli uusi yksityistielaki ei ole parantanut osakkaan oikeuksia vaikka sen piti niin tehdä. Juuri kun annettiin niin sanotusti lisää valtaa tiekunnalle niin se tarkoittaa sitä että muutamat henkilöt voivat tehdä kaikki päätökset tiekunnissa ja oikeasti päätäntävalta ei ole kaikilla osakkailla.

1 tykkäys

Hei Kimmo,

Kuulostaa hyvin ikävältä tilanteelta. Mikäli koet, että tiekunnassanne on tehty päätöksiä, joiden seurauksena jokin alla olevista ehdoista täyttyy, on moitekanteelle tällöin täysi peruste.

  1. asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä;

  2. päätös on tämän lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen;

  3. päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

-Jaakko Tievahdilta

Hei Jaakko,

Kiitos vastauksestasi.

Mietimme tilannetta ja mahdollisesti harkitsemme moitekannetta.

Kimmo