Onko tieyksikkölaskelma pakollinen?

Hei,

Voiko rekisteröity tiekunta sopia tiemaksujen määräytymisestä vapaasti esimerkiksi niin, että kaikki osakkaat maksavat saman suuruisen summan? Vai onko maksut pakko perustaa tieyksikkölaskelmaan? Onko tieyksikkölaskema pakko tehdä?

Tieyksikkölaskelma pitää tehdä ja hyväksyä vuosikokouksessa. Jos joku osakas sitten päättääkin olla maksamatta, maksun perintä ei onnistu. Mutta hinnat on vapaasti sovittavissa, osakas A, tila xx, hinta 100 e, osakas B, tila xxx, hinta 100 e, jne. Maanmittauslaitoksen ohjeet ovat käyttökelpoisia ja yrittävät ottaa tasapuolisesti huomioon kunkin osakkaan saama hyöty tienkäytöstä, mutta mikään ei velvoita tiekuntaa niitä käyttämään, jos osakkaat haluavat jotenkin muuten sopia.

Kiitos paljon vastauksestasi!

‘Tieyksikkölaskelma pitää tehdä’…‘mutta mikään ei velvoita niitä käyttämään, jos osakkaat haluavat jotenkin muuten sopia’
Eli kysytään vielä kerran: Onko tieyksiköinti pakollinen vai voidaanko sopia niin, että kaikki osakkaat maksavat saman verran?

Kuten sanoin, mitä kukin maksaa, on ihan täysin osakkaiden kesken sovittavissa. Tuollainen tasamaksu toimii, kun kaikki ovat asiasta yksimielisiä. Tieyksikkölaskelman muoto voi olla sitten tuo perustieto, osakas A, tila x, hinta 100 e, jne Jos mukavasti ollaan sovussa, tuskin sitä paperia tullaan koskaan tarvitsemaan, mutta selustaa turvaamaan se kannattaa laatia ja hyväksyä se kokouksessa.

Tarkoitatko, että laki edellyttää, että tieyksikkölaskelma pitää olla, mutta se voi olla mitä vain?
Laki ei siis edellytä, että laskelma pitää perustua joihinkin tiettyihin laskentaperusteisiin?

Ei edellytä, voitte sopia maksut tiekunnan kokouksessa.

Kiitos vastauksista!
Nyt minun on kuitenkin pakko vielä kysyä, että millä mandaatilla näytä vastauksia annat?
Tiekunnan puheenjohtajana joudun vastaamaan tähän asiaan liittyviin kysymyksiin, ja tarvitsisin jotakin täsmällistä mihin tukeutua ja viitata. Pieni osa osakkaista (tiedossani 1/50) on sitä mieltä, että yksiköinti pitäisi tehdä.

Samalla mandaatilla, kun sinä täällä kysyt. Voit myös kysyä lakimieheltä, tämä on vain yleinen keskustelupalsta. Olen puhunut yksimielisyydestä, se ei näemmä koske teidän tilannetta. Jos joku vaatii, yksiköinti on tehtävä. Siinä voi käyttää apuna maanmittauslaitoksen ohjetta.

Yksityistielain 4 luvussa sanotaan että tiemaksut määräytyvät tieyksiköiden mukaan ja tieyksiköt sen hyödyn mukaan mitä tiestä saa. Yksityistielaki edellyttää että osakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti jolloin tieyksikötkään eivät voi olla mielivaltaisia.

Jos tiekunta yksimielisesti päättää että kaikki maksavat saman summan, ei siinä luulisi ole ongelmaa. Käytännössähän tieyksiköinti kannattaa aina kuitenkin tehdä. Jos edellisestä yksiköinnin päivittämisestä on kulunut 5 vuotta, on yksittäiselläkin osakkaalla oikeus vaatia että yksiköinti toimitetaan kokonaan uudelleen tai jos olennaisia muutoksia tulee, on ne osakkaan vaatimuksesta päivitettävä yksikkölaskelmaan. Yksiköinnin tekemisessä kannattaa käyttää MML:n ohjeistusta, tokikaan sitä ei ole pakko käyttää.

Palautan tämän jälleen keskusteluun, koska mielestäni vastaus puuttuu edelleen.
Vaatiiko laki tieyksiköinnin tekemistä?
Siellä sanotaan, että tiemaksut perustuvat yksiköintiin, ja myös että tiekunnan kokouksissa tieosakkaat käyttävät äänioikeuttaan tiekunnan kokouksessa tieyksiköinnin mukaan.
Mutta voidaanko yksiköinnistä luopua, jos esim. katsotaan että kaikki tien käyttäjät hyötyvät tieverkostosta samalla tavalla, ja maksu on siten kaikille sama ja kaikilla on yksi ääni? Riittääkö tähän tiekunnan enemmistöpäätös?
Tiemaksun suuruudesta pitää päättää ja maksuluettelo on tehtävä. Tämä on selvää.
Mutta onko tieyksiköinti pakollinen? Tuo em. yhdenvertaisuusperiaate voisi ehkä vaatia tätä, mutta tarvitsisin yksiselitteisen vastauksen ennen seuraavaa tiekunnan kokousta.

Miksi yksikkömaksuetteloa ette halua laatia? Yksityistielain 35 pykälän mukaan se pitää tehdä.
"Tienpitovelvollisuuden jakaminen ja tieyksiköt

Tienpitovelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken tieyksikköjen perusteella. Tieyksiköt vahvistetaan tieosakkaiden kesken tieyksikkölaskelmassa."

Kiitos vastauksesta. Meillä kaikilla osakkailla on mahdollisuus kulkea 2-3 eri reittiä riippuen siitä, minne ollaan menossa. Kaikki todennäköisesti myös käyttävät ainakin kahta reittiä säännöllisesti, ts. kaikki hyötyvät tieverkosta kutakuinkin samassa määrin. Teillä myös ulkoillaan säännöllisesti, joten teiden kunnossapidosta hyötyvät myös autottomat osakkaat. Tieyksiköiden määrittäminen on koettu liian työlääksi tehtäväksi. Tiekunnassa on päätetty, että tiemaksu on kaikille saman suuruinen. Jos nyt kuitenkin vaikka yksi viidestäkymmenestä osakkaasta vaatii yksiköintiä tehtäväksi, niin onko meidän se silloin tehtävä? Kustannuksia siitä ainakin syntyy.

Sen verran vielä; kuinka usein yksiköinti pitää päivittää? Vai päivitetäänkö ainoastaan tarvittaessa, jos on esim. tullut olennaisia muutoksia?

Jos edellisestä yksiköinnistä tai sen päivittämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta on kenellä tahansa osakkaista oikeus vaatia uutta yksiköintiä ja silloin se on käytännössä tehtävä. Tämä asia on kirjattu yksityistielakiin.

Kiuruveden Metsolalta löytyy video missä käydään yksiköintia karkeasti läpi: https://www.youtube.com/watch?v=GzNJCVGmgzw Yksiköintiohje on päivitetty tuon jälkeen, mutta perusperiaate on sama.

Jos tieosakkaat todellakin ovat yksimielisiä tien tuomasta samansuuruisesta hyödystä kullekkin osakkaalle, niin lain kirjainhan varmaan täytyy sillä että jokaisen yksikkömääräksi laitetaan tieyksikkölaskelmassa vaikka 100. Yksikön hinnasta päätetään sitten vuosittain sen mukaan miten rahaa tienpitoon tarvitaan.

Kiitoksia taas vastauksista. Meillä tosiaan on sellainen tilanne, että kylämme asukkaat kulkevat kylän läpi kahteen suuntaan sen mukaan minne ollaan menossa. Kaikilla on siis kaksi eri reittiä käytössä. Miten siis käytetyn reitin pituus määritetään yksiköintiä varten? Lyhyemmän vaihtoehdon mukaanko? Silloin toisille tulisi todella lyhyt matka, vaikka käyttävät myös pitempää reittiä. Jotta yksiköinti vastaisi todellista tienkäyttöä, voisiko jokaiselle kiinteistölle laskea kuljetun matkan pituus yhdistämällä nämä molemmat reitit, tai laskemalla niistä keskimääräisen matkan? Kuinka tällaisissa tilanteissa asia hoidetaan?

Jos kaikki näin liikkuvat, eikö ole järkevää käyttää kaikille koko tien mittaa. Sehän on se tosiasiallinen matka, mitä käytetään. Kyseessä ilmeisesti läpikulkutie. Vaarana on joku, joka väittää että käytän vain lyhyempää reittiä, jolloin riita on valmis.

1 tykkäys

Tiet siis kiertävät kylällä ympäriinsä, ja ulos kylästä pääsee kahta reittiä kylän vastakkaisilta laidoilta. Ei ole siis mitään yhtä tien mittaa, vaan kaikilla on kaksi reittiä liikkumiseen, riippuen siitä kumpaan suuntaan haluaa mennä. Ja juuri siksi pitäisi mielestäni huomioida molemmat reitit, jotta riitaa ei synny.

1 tykkäys

Nyt puhut jo useammista teistä? Yksi kylä, jossa kaikki tiet ovat yksityisteitä, joilla yhteinen hallinto? Vaikea hahmottaa.