Pöytäkirjan allekirjoitus?

Puheenjohtajamme on ilmaisut, että pöytäkirjan allekirjoitus ei saa näkyä tiehoitokunnan sivuilla; eli kokouksen pöytäkirja pitää näkyä ilman allekirjoitusta. Onko tämä mahdollista? Sanooko laki jotain tähän näkemykseen?