Pöytäkirjojen haku

Mistä löytää tiekokousten vanhat pöytäkirjat?

Tiekunnan toimielimeltä eli hoitokunnalta tai toimitsijamieheltä.