Puheenjohtaja lopettaa

Millä perusteilla puheenjohtaja voi lopettaa kesken nelivuotiskauden tehtävänsä. Mikä taho voi tehdä päätöksen? Kuka nimitetään tilalle?

Hei @Nutri,

toimitsijamiehen tai hoitokunnan valitsemisesta ja vapauttamisesta päättää tiekunnan yleinen kokous (yksityistielaki 58§). Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (yksityistielaki 54§). Toimikausi on enintään neljä vuotta, ja hoitokuntaan valitaan 3-5 jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on kolme, niin lisäksi valitaan vähintään yksi varahenkilö (yksityistielaki 53§).

Lähtökohta on aina se, että tehtäviin valitut sitoutuisivat toimimaan koko toimikauden ajan. Yksityistielaki ei ole erikseen määritellyt, millä perusteilla kesken kauden voi lopettaa. Näin ollen tulkitsen, että puheenjohtaja voi lopettaa milloin ja mistä syystä tahansa.

Jos tiekunta on valinnut hoitokuntaan kolme jäsentä ja yhden varajäsenen, nostetaan puheenjohtajan väistyessä tilalle varajäsen ja hoitokunta valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Jos jäseniä on alun perin enemmän eikä varahenkilöä ole tarvinnut valita, tulkitsen, että hoitokunta voi jatkaa, ja ainoastaan valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan.

Jos tilanne on jotenkin epäselvä, riitainen tai hoitokunnassa ei ole muutosten jälkeen vähintään kolmea jäsentä, tulee tiekunnan pitää ylimääräinen kokous, jossa asia ratkaistaan ja valitaan tarvittaessa kokonaan uusi hoitokunta.