Rakennusvaihe, ylläpitovaihe, ja korvaus rakentamiskustannuksista

Tiekunta perustettiin ja alkoi tien rakennusvaihe. Kun suurin osa töistä oli tehty ja iso lasku jyvitetty osakkaiden kesken ja kaikki suorittaneet maksunsa, yksi osakas möi heti kiinteistöstään osan (toisen kaavoitetuista tonteistaan).

Onko uusi osakas velvollinen osallistumaan rakennusaikaisiin kustannuksiin? Tulohetkestä eteenpäin kyllä (rakennusvaihe jatkuu vielä), mutta entä takautuvasti?

Pykälän 40 mukaan, joka kyllä muuten velvoittaa uuden kiinteistön osallistumaan rakennuskustannuksiin, lopussa on lisäys jonka mukaan “Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske sellaista ositettaessa syntynyttä kiinteistöä, jota vastaavalta osalta tienpitovelvollisuus on jo otettu huomioon osittamisen kohteena olleen kiinteistön tienpitovelvollisuutta määrättäessä”.