Sillan korjaus kustannuksien perintä

Sillan korjausta varten hoitokunnan koolle kutsumassa tiekokouksessa esitettiin kustannus arvio sillan korjauksesta ja ajankohdasta. Samalla päätettiin yksimielisesti että sillan korjaus kustannukset jaetaan saaressa olevien osakkaiden kesken tasan. Nyt näyttää että kaikki osakkaat eivät kokouspäötöksestä huolimatta ole valmiit maksamaan. Oikeuttaako ko.kokouspäätös perintätoimiston perintään?

Jos kokous on oikein koolle kutsuttu ja maksuunpanoluettelo siellä vahvistettu, maksut on suoraan ulosottokelpoisia. Millä perusteella joku kieltäytyy vai aikovatko he jatkossa kulkea veneellä tai helikopterilla saareen?