Sillan korjaus maksu

Yksityistiellä( myös kunnan avustus)on korjattu vanha silta.

Miten määräytyy maksu tien osakkaiden kesken? Kuuluuko maksu kaikille tasapuolisesti???

Hei @MarLe ,

Omarahoitusosuus jakautuu osakkaille tiekunnan kokouksen päätöksen mukaisesti. Lähtökohta on yleensä se, että perusparannusten maksut määrätään kaikille tiekunnan osakkaille tieyksiköiden suhteessa. Eli käytännössä korotetaan tieyksikön hintaa.

Vaihtoehtojakin on, riippuen tiekunnan tilanteesta ja päätöksenteosta. Jos siltaa käyttää vain osa osakkaista, voidaan esimerkiksi sopia, että 50% omarahoitusosuudesta maksaa tiekunta ja 50% siltaa käyttävät osakkaat.

Tai omarahoitusosuus voidaan myös jakaa tasan pelkästään siltaa käyttävien osakkaiden kesken. Jos silta on tien alussa, tällöin kaikille osakkaille voi tulla tasasuuri maksu.