Suojellun metsän yksiköinti

Onko suojellulla metsällä vapautus painoluvusta? Onko siitä ohjeistusta/ennakkotapauksia?

Hei @Mosantie,

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus (2019) käsittelee asiaa näin:

Ei-liikennöitäviä luonnonsuojelualueita ovat sellaiset kohteet, joita luonnonsuojelualueen haltija (yleensä Metsähallitus tai ympäristökeskuksen päätöksellä rauhoitetun yksityisen luonnonsuojelualueen omistaja) ei erityisesti tuo esille käyntikohteena. Tällaiset ei-liikennöitävät alueet kuuluvat mm. erilaisiin suojeluohjelmiin (lehdot, vanhat metsät, rannat, lintuvedet, harjut), uhanalaisten lajien (esim. maakotka, valkoselkätikka, saimaannorppa) tai luontotyyppien (maakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat) suojelusuunnitelmiin tai vahvistettuihin kaavoihin luonnonsuojeluvarauksina (esim. SL-merkintä). Ei-liikennöitävien luonnonsuojelualueiden luokkaan kuuluvilla alueilla haltija tai omistaja ei aiheuta säännöllistä liikennettä. Luonnonsuojelualueen haltijan (lähinnä Metsähallitus) asiakkaiksi tai vieraiksi ei lueta marjastajia, sienestäjiä, lintuharrastajia, melojia tai muita vastaavia jokamiehen oikeuksin liikkuvia retkeilijöitä tai vapaalla metsästysoikeudella metsästäviä kuntalaisia (Pohjois-Suomi). Näille alueille valvonta- tai suunnittelumatkoja ei tehdä edes joka vuosi. Tieyksikkölaskelmassa voidaan kuitenkin perusteena pitää 1–2 käyntikertaa vuodessa henkilöautolla.

Eli voidaan vapauttaa talousmetsän painoluvusta, mutta sen sijaan yksiköidään erityisliikenteenä esim. 1-2 käyntikertaa henkilöautolla tai todellisen käytön mukaan.

1 tykkäys