Tie rumpu poistamaan vedet

Jos tien jollekin osalle pitää laittaa rumpu veden johtamiseksi eteenpäin, kuuluuko kustannus kaikille tie osakkaille vaikka kaikki eivät siitä hyödy mitenkään?

Hei @toroma ,

Jos teillä on tiekunta, tiekunnalla pitäisi olla voimassa oleva yksikkölaskelma. Jos tiekunta on käyttänyt Maanmittauslaitoksen yksiköintiohjetta, yksiköt on jaettu osakkaiden kesken käytetyn matkan (kilometreinä) ja painolukujen sekä hehtaarien mukaan.

Rumpuputkissa on sama lähtökohta kuin tien kunnossapidossa eli tiekunta maksaa syntyvät kustannukset yksiköidensä suhteessa.

Erillisiä rakentamisyksiköitä käytetään harvoin, yleensä silloin on kysymyksessä esimerkiksi merkittävän kallis siltahanke, jolloin tiekunta voi päättää, että sillasta hyötyjät maksavat hankkeen kokonaan tai suurimman osan.

Eli kysymäsi kustannukset kuuluvat koko tiekunnalle, ellei tiekunnan kokous jostain syystä päätä toisin. Yksittäisen rumpuputken kanssa kannattaa käyttää olemassa olevaa yksiköintiä.