Tiekunnan perustaminen ja tien leveys

Tiekunta perustettu rasitetielle, jonka alkuperäinen leveys on lohkomisessa aikoinaan määritelty 7 m. Perustamispöytäkirjassa ei kuitenkaan mainita tien leveyttä. Tämän jälkeen yksityistietä on siirretty, mutta toimituspöytäkirjassa ei ole mainintaan tein levydestä. Toimituksethan lienevät menevät, niin että viimeisin on voimassa oleva. Olemmeko tiekunnassa tilanteessa, että tielle ei ole levyttä? Mitä tehdään, että saisimme tielle lainvoiman? Onko tietoimitus ainoa mahdollisuus selkeyttää tilanne?

Hei @jezebel,

Uusi yksityistietoimitus selkiyttää tilanteen varmasti. Ennen sitä kannattaa kuitenkin kysyä Maanmittauslaitokselta neuvoa asiaan ja käydä siellä läpi vanhat asiakirjat. Jos asia on selkeä ja kysymys on puutteista rekisterissä, niin ne todennäköisesti korjataan ilman toimitusta.