Tiekunnan perustaminen Toivonniemenpolulle

Onko syytä perustaa tiekunta? Tie sijaitsee Savitaipaleella ja on Toivonniementien sivutie. Kartalla tien nimi on Toivonniemenpolku. Toivonniementiellä on vanha tiekunta jossa olen osakkaana. Toivonniemenpolulla (noin 1km) on talo, joka on rakennettu 1948 (nykyisin kesäasunto) ja yksi kesämökki. Tien varrella UPM yhtiö ja eräs yksityishenkilö omistavat metsää ja käyttävät tietä metsänhoidollisiin tarkoituksiin.

Tien hoidosta ja ylläpidosta tulee luonnollisesti kustannuksia. Nytkin pitäisi tehdä peruskunnostus.

Olisin kiitollinen asiantuntevasta vastauksesta.
reino.hjerppe@gmail.com

1 tykkäys

Hei Reino,

Jos tie on kuivatuksen ja kantavuuden parantamisen tarpeessa, on tiekunnan perustaminen kannattavaa. Hankkeeseen on mahdollista hakea ELY-keskuksen avustusta 50% kustannuksista. Perusparannushankkeeseen voi ottaa avuksi tieisännöitsijän hoitamaan suunnittelun, valvonnan ja paperityöt, myös hänen palkkionsa on avustukelpoinen kustannus. Lisäksi kannattaa kysyä Savitaipaleen kunnasta, avustavatko he kunnossapitoa tai perusparantamista mökkiteillä.

Jos tieoikeudet ovat kunnossa ja osakkaat ovat asiasta yksimielisiä, tiekunnan perustaminen ja perusparannuksen käynnistäminen on mahdollista hoitaa yhden kokouksen taktiikalla. Tällöin perustamiskokouksen asialistalle laitetaan kaikki mahdolliset kokousasiat. Tieoikeudet voi selvittää Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, jos ne eivät ole kunnossa, tiekunnan voi perustaa ainoastaan Maanmittauslaitoksen maksullista yksityistietoimitusta hakemalla.

Tiekunnan perustamisen myötä kustannusten jakaminen selkeytyy ja tiemaksut ovat ulosottokelpoisia. Pidemmällä tähtäimellä kannattaisi ottaa esille Toivonniementien tiekunnan kokouksessa, voisiko Toivonniemenpolun liittää heidän tiekuntaansa. Jos tiet eivät ole samassa kunnossapitotasossa tällä hetkellä, voi olla järkevää tehdä ensin perusparannus ja keskustella liittämisestä sitten.

Toki asioita voi hoitaa ilman tiekuntaakin, mutta tällöin yhteiskunnan avustukset eivät ole saatavilla ja osakkaiden täytyy sopia kustannusten jakamisesta keskenään. Toisaalta tällöin ei tarvitse pyöritellä byrokratiaakaan.

1 tykkäys

Mietenkäs sitten kun joku maanomistaja jonka metsäpalstan läpi tie kulkee ei halua osallistua/perustaa tiekuntaa? Jääkö tiekunta perustamatta? Käytännössä nyt on kyse ainoastaa talvikunnossapito ja sitäkautta avustus.

Hei Jari,

Jos joku osakkaista vastustaa tiekunnan perustamista, ei perustaminen pelkällä osakkaiden kokouksella onnistu. Tällöin on kuitenkin mahdollista hakea tiekunnan perustamista Maanmittauslaitoksen maksullisen yksityistietoimituksen kautta.

Yksityistielain mukaan tiekunnan perustaminen yksityistietoimituksessa kaatuu ainoastaan silloin, jos 2/3 osakkaista sitä vastustaa. Jos osakkaat päätyvät hakemaan yksityistietoimitusta, kannattaa samassa toimituksessa laittaa kuntoon kaikki tiekunnan asiat tiealueen riittävää leveyttä myöten (suositus 10-12 metriä).