Tiekunnan perustaminen

Mitkä asiat tulee käydä läpi tiekunnan perustamiskokouksessa ja löytyykö jostain tiekunnan säännöistä perusversiota, jota voisi käyttää pohjana?

Tiekunnan perustamiskokouksessa olisi hyvä käydä läpi ainakin seuraavat asiat:

 1. Yksimielinen päätös tiekunnan perustamisesta
 2. Toimielimen valinta (hoitokunta tai toimitsijamies)
 3. Toimihenkilöiden toimikauden pituus ja mahdolliset palkkiot
 4. Toimihenkilöiden valinta
 5. Valtuudet toimihenkilöille (pankkitilin avaus)
 6. Tiekunnan rahoituksesta päättäminen, tieyksiköintilaskelman ja maksuunpanoluettelon hyväksyminen, jos sellaiset on laadittuna tai muu vaihtoehtoinen väliaikainen rahoitus

Muodostettu toimielin ottaa tämän jälkeen tehtäväksi ilmoittaa maanmittauslaitokselle tiekunnan perustamisesta ja tiekunnan tiedoista.

Pelkän kokouksen lisäksi toki tärkeä rooli on taustatöillä, joissa selvitetään tie- ja rasiteoikeudet, osoitetiedot ja karttaliite tiekunnan kokonaisuudesta.

Sääntöjen osalta hyvä malli on osittaa sääntökokonaisuudet aihealueittain esimerkiksi seuraavasti:

 • Tieosakkuus
 • Tieyksiköt, tie- ja käyttömaksut
 • Tiekunnan kokous
 • Toimielin
 • Tien kunnossapito
 • Tienkäyttö
 • Muut

Säännöistä löytyy paljon esimerkkejä, alla pari mielestäni hyvää pohjaa sääntöjen muodostamiselle:
Joroisten kunnan malliesimerkki tiekunnan säännöistä
Kuusamon kaupungin malli tiekunnan säännöistä

Olisiko @tieisannoitsijat lisättävää? Minkälaisia kokemuksia muilla on aiheesta?

1 tykkäys

Säännöt eivät ole pakolliset, suurin osa mallisääntöjen asioista on tiivistetty yksityistielaista. Toki jos tiekunta kokee säännöt tarpeelliseksi, ne voi tehdä.

Alla olevassa asialistassa on lähdetty siitä oletuksesta, että kaikki päätökset ovat yksimielisiä. Perustavassa kokouksessa ei ole vielä yksiköitä, joilla olisi mahdollista äänestää. Kokouskutsu ja asialista voisi näyttää esimerkiksi tältä:

Kutsu tiekunnan perustavaan kokoukseen <kutsun lähettämispäivämäärä>

Aika: To 11.11.2021 alkaen klo 16.00
Paikka: Matti Meikäläisellä, Mallitie 1, 50100 Mallila

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
 5. Tiekunnan perustamisedellytys, yksityistien sijainti, tiekunnan nimi
 6. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan valinta: toimikausi, toimihenkilöiden lukumäärä, palkkiot ja henkilövalinnat
 7. Tieyksikkölaskelman vahvistaminen
 8. Hallinnon hoidosta, pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeuksista päättäminen, Y-tunnuksen ja Suomi.fi-tunnisteiden hakemisesta päättäminen
 9. Vuoden 2021 ja 2022 talousarvion vahvistaminen
 10. Päätetään maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, käyttömaksujen määräytymisperusteista, maksujen erääntymispäivästä, saatavien perinnästä sekä perintäkuluista
 11. Päätetään tiekunnan tilityksen tarkastamisesta ja mahdollisista tarkastuskorvauksista
 12. Päätetään tiekunnan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta
 13. Päätetään tiekunnan kokouksien järjestämisestä kokonaan tai osittain sähköisessä
  toimintaympäristössä
 14. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja -aika
 15. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut
 16. Muut asiat
 17. Muutoksenhakuohjeet
 18. Kokouksen päättäminen

Maksuunpanoluetteloehdotus ja yksiköintiehdotus lähetetään tämän kutsun mukana. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Matti Meikäläisellä osoitteessa Mallitie 1, 50100 Mallila, 14 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään perustamisen lisäksi kaikki muutkin tiekunnan vuosittaiset asiat. Mikäli osakkaat eivät ole kokouksessa asioista yksimielisiä tai joku muu taho vaatii uuden kokouksen pitämistä, sellainen pidetään myöhemmin kun tiekunta on rekisteröity Maanmittauslaitokselle.

Tervetuloa kokoukseen!

Matti Meikäläinen
kiinteistön 491-422-1-2 omistaja

3 tykkäystä