Tilinpäätös ja saatavat (tuloutus)

Käytämme Tilitintä tilinpäätöksen tekoon, ja se onkin ollut tähän asti melko simppeli. Maksamattomien tiemaksujen kohdalla tuli kuitenkin pieni tenkkapoo: nämä ilmeisesti merkitään saamisiin (jonne voinee tehdä oman ‘tiemaksusaatavat’ tmv. tilin). Onko vastatili tuolloin pankkitili (kredit), jolloin taseessa pankkitilin loppusumma on ko. summan verran vähemmän kuin vastaavaa yhteensä (joka vastaa puolestaan pankkitilillä olevaa summaa)? Hämäävää itselleni tässä taseessa on tuo pankkitili ja vastaavaa yhteensä, kun kuvittelin, että pankkitili-kohdassa tulisi olla se summa, joka tilillä oli 31.12.

Entä tuloutus: jos saamme maksun v. 2024, tuloutetaanko ko. maksu yksinkertaisesti pankkitilille (debet) ja näin saamiset (kredit) nollautuvat?

Tuosta ohjelmasta en tiedä, mutta suoriteperusteisessa kirjanpidossa toimitaan seuraavasti: per yksikkömaksusaatavat an yksikkömaksutulot. Kun maksu tulee, per pankkitili an yksikkömaksusaatavat. Saatava on sen vuoden tuloa, jolloin se laskutetaan, vaikka sitä ei ole vielä maksettu.

ahaa, kiitos, tämä selvensi! Eli käytännössä vastatilin ei tarvitse olla aina sama kun tuloutetaan - tässäkin se on ensin yksikkömaksutulot ja maksun tultua pankkitili?