Tilityksen tarkastus

Tiekunnan tilityksen tarkastus: Miten käytännössä eroaa toiminnantarkastus ja tilityksen tarkastus?

Oma käsitykseni on, että toiminnantarkastajat tarkastavat kirjanpidon (tilityksen) ja hallinnon (pöytäkirjat, sopimukset), tilityksen tarkastajat tarkastavat ainoastaan kirjanpidon (tilityksen).

Tilityksen tarkastajille tarkastettavaksi toimitettava materiaali on siis ainoastaan tiekunnan tilinpäätösmateriaali (tuloslaskelma, tase, päivä- ja pääkirja, tiliotteet, tositteet).

Hei @OlliK ,

Vastaan tiekunnan tilityksen tarkastuksen näkökulmasta, koska en ole yhdistysten, osuuskuntien tai asunto-osakeyhtiöiden asiantuntija, joissa toiminnantarkastajaa käytetään.

Yksityistielaissa puhutaan tilityksen yhteydessä ainoastaan tiekunnan tuloista, menoista, varoista ja veloista. Olen silti tulkinnut asian niin, että tilityksen tarkastajalla on oltava saatavilla myös niiden vuosien pöytäkirjat liitteineen, joissa on päätetty tilityksen kannalta oleellisia asioita.

Jos tilityksen tarkastajalla ei ole käytössä pöytäkirjaa ja vahvistettua maksuunpanoluetteloa, hänen on vaikea ottaa kantaa siihen, antaako tilinpäätös oikeat tiedot tiekunnan taloudellisesta tilanteesta.

Saattaisi olla esimerkiksi niin, että tiekunnan kokous olisi päättänyt periä tiemaksut, mutta hallinnon hoitaja ei ole sitä tehnyt. Tämä ei käy tarkastuksessa ilmi, jos asiakirjoja ei ole saatavilla.

Sujuvuuden vuoksi en itse lähetä tilinpäätöksen mukana alkuperäisiä pöytäkirjoja, vaan ne ovat nähtävillä allekirjoittamattomina pdf-versioina tiekunnan sähköisessä arkistossa. Jos tilityksen tarkastaja erikseen pyytää, toimitan allekirjoitetun version tai kopion siitä.

Moi ja kiitos vastauksestasi!

Minulla on ollut käsitys, että tiekunta voi sääntöjensä mukaan tai kokouspäätöksellä valita tilintarkastajan, toiminnantarkastajan tai tilityksen tarkastajan. Näin on ohjeistettu ainakin Kymenlaakon kylät ry:n vuonna 2021 julkaistussa Pieni hallinnon opas tiekunnille -oppaassa, sivu 18, Liite 5 ( https://kymenlaaksonkylat.fi/files/2021/01/pieni_hallinnon_opas_tiekunnille.pdf ).

Tilityksen tarkastajille toimitettavissa dokumenteissa pitää tosiaan olla mukana vahvistettu maksuunpanoluettelo, tuo unohtui minun listastani. Ja tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirja heillä myös on käytettävissään, koska tässä tapauksessa tilityksen tarkastajat ovat ao. tiekunnan osakkaita.

Hei,

Kyllä näitä variaatioita tosiaan on olemassa. Itse en suosi erillisiä sääntöjä lainkaan, vaan koen että yksityistielaki antaa riittävät raamit tiekunnan asioiden hoitamiseen.

Mutta jos erilliset säännöt tai muu päätös on tehty, mennään tietysti tiekunnassa sen mukaan.