Tontin omistaja

Moro,

Tontin omistajahan on osakas? Miten menee jos tontin omistaa useampi henkilö… eli tuleeko yksikkölaskelmaan ja maksuunpanoluetteloon kaikki tontin omistajat?

Jos tontilla on 2 omistajaa ja toinen omistaa esim. 40 % ja toinen 60 %, niin eikö kummatkin ole tontin omistajia ja tällöin papereissa? Jos kokouksessa vain toinen on paikalla (60 %) niin eikö valtakirja pidä olla myös toiselta vaikka omistaisi enemmän kuin puolet?

Miten tilanteessa jossa yksi tontin omistaja joka omistaa esim. vain 7/50 osan on laitettu tontin omistajaksi vaikka tontilla on 3 muutakin omistajaa? Eihän tämä yksi omistaja voi kokouksessa esiintyä tontin omistajana?

Miten merkitään yksikkölaskelmaan ja maksuunpanoluetteloon jos tontilla on henkilö jolla on hallintaoikeus? Tuleeko tontin omistajat papereihin vai hallintaoikeiden omistaja?

Kiitos!

Hei @Kartsu,

Osakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai omistajia yhdessä. Voisimme selvyyden vuoksi lähestyä asiaa esimerkin kautta, jossa on kiinteistö Koivuranta, jolla on yhteensä 1000 yksikköä ja 3 omistajaa (Omistaja A 50%, B 25% ja C 25%).

Yleensä tiekunnasta lähtee yksi kokouskutsu ja yksi lasku sille taholle, joka on kiinteistön omistaja tai edustaa omistajia. Tässä tapauksessa esimerkiksi Omistaja A. Muille ei mene posteja ja kiinteistöltä peritään laskussa yksi perusmaksu. Tässä tilanteessa kokouksessa kiinteistöllä olisi äänestyksessä 1000 yksikköä, joita ei voi jakaa omistuksien suhteessa. Edustajalla tulee olla kokouksessa suullinen tai kirjallinen valtakirja muilta omistajilta.

Joissain tilanteissa omistajat haluavat postit kaikille ja jakaa laskun. Tämä on mahdollista, mutta tiekunnalla on tällöin mahdollisuus periä perusmaksu jokaiselta omistajalta, jolle postit lähetetään erikseen. Eli omistaja A:lle tulisi 500 yksikköä + perusmaksu, omistaja B:lle 250 yksikköä + perusmaksu ja omistaja C:lle 250 yksikköä + perusmaksu. Nyt heitä kohdellaan erillisinä osakkaina ja he voivat äänestää omilla yksiköillään.

Periaatteessa yksikkölaskelmassa ja maksuunpanoluettelossa tulisi näkyä kaikkien omistajien nimet, mutta sitäkin näkee, että siellä on vain yhden omistajien edustajan nimi. Käytännön merkitystä ei ole niin kauan kun tiemaksut tulee maksettua. Yleensä tiekunnan kanssa on sovittu, kuka asioita hoitaa ja kenelle postit lähetetään.

Hallintaoikeustilanteessa hallintaoikeuden omaajaa käsitellään omistajana, koska hänellä on oikeus käyttää ja pitää hallussa kiinteistöä omistajan tavoin, ainoastaan kiinteistön myyminen on poissuljettu.