Ulosottotoimenpiteet

Yksi tieosakkaamme ei suostu huomautuksista huolimatta maksamaan tiehoitomaksua.
Kuinka toimitaan, jotta saadaan ulosotto toimimaan?
Kannattaako pienen summan takia (vajaa 80,00€) ryhtyä toimenpiteisiin?

Hei Raider,

Ulosotosta on tehty hyvä ja kattava kirjoitus blogiimme. Alla linkki tekstiin:
Maksukehotukset ja tiemaksujen perintä - Tieniekan blogi - Tievahti.

Tiivistettynä kuitenkin, mikäli osakas ei suostu maksamaan tiemaksua muistutuksista/kehotuksista huolimatta, on se mahdollista viedä ulosottoon. Ulosotto edellyttää käräjäoikeudelta lainvoimaisuustodistuksen hakemista (32€ vuonna 2022), jonka jälkeen alkavat varsinaiset ulosottomiehen toimenpiteet. Ulosottohakemukseen tulee toimittaa lainvoimaisuustodistuksen lisäksi kopio kokouspöytäkirjasta sekä kokouksessa vahvistetusta maksuunpanoluettelosta.

Valinta sen osalta, mitkä tiemaksuista viedään ulosottoon saakka, jää kuitenkin tiekunnan itsensä vastuulle. Pidän kuitenkin itse hyvänä toimintatapana periä kaikki maksamattomat tiemaksut. Tällä varmistetaan tiemaksuvelvollisten välinen tasapuolisuus tiekunnassa, eikä se näin kannusta muita tiemaksuvelvollisia maksujen laiminlyömiseen.

2 tykkäystä