Vastuuvapaudesta äänestäminen ja yksiköt

Minulla olisi kysymys, johon en mistään meinaa löytää selkeää vastausta ja asia on erityisen ajankohtaisena.

KYSYMYS:
Kun hoitokunnan vastuuvapaudesta äänestetään, onko (1) hoitokunnan jäsenillä oikeus itse osallistua tuohon äänestykseen? - Ja jatkokysymyksenä myös se (2), että tehdäänkö luottamusäänestys tieyksiköillä painotetuilla äänillä vaiko 1 ääni per tieosakas.

Laki ei anna tähän suoraa vastausta, vaikka selvästi laki kyllä painottaa hoitokunnan esteellisyyttä erityisenkin paljon. Mutta asia on epäselvä, koska vastuu- ja luottamusäänestys on kovin erilainen asia kuin tienpidon asioista äänestäminen. Tuntuu oudolta joutua jakamaan oikeudellista ja vastuuvapautta äänestyksessä yksikkömäärillä painotetusti - ikään kuin tieosakkaiden välillä voisi olla eri määrä oikeudellista ja moraalista valtaa tieyksikkömäärien perusteella.

Tienhoidon suhteen on toki ymmärrettävää tuo yksikkömäärien perustalla tapahtuva päätösvalta. Mutta oikeudellisissa ja vastuuvapaus kysymyksissä yksikkömäärät eivät kyllä voisi olla se tekijä, mikä määrää oleellisesti päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä. Osaako kukaan sanoa, miten tämä asia on lain ja käytännön kannalta?

1 tykkäys

Hei @mp54214,

Yksityistielain 55§:

“Toimitsijamies tai hoitokunnan jäsen ei saa osallistua hänen ja tiekunnan välistä taloudellisesti merkittävää sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen merkittävän asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa tiekunnan edun kanssa.”

Yksityistielain 59§:

“Tieosakkaat käyttävät äänioikeuttaan tiekunnan kokouksessa tieyksiköinnin mukaan. Kenenkään osakkaan äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää kolmeakymmentä prosenttia kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden yhteisestä tieyksikkömäärästä. Tiekunnan kokouksen aluksi on tehtävä päätös ääniosuuksista.”

Näin ollen tulkitsen, että hoitokunnan jäsenet eivät voi osallistua äänestämiseen, koska heidän oma etunsa (vastuuvapauden saaminen) voi olla ristiriidassa tiekunnan edun kanssa. Ymmärrän näkemyksesi äänestystavasta, mutta siinä yksityistielaki on yksiselitteinen ja äänestyksessä tulee käyttää yksiköitä.

1 tykkäys

Kiitos vastauksesta - ilmeisesti asia on juuri sitten näin, myös tuon jälkimmäisen kysymyksen osalta. Tosin jälkimmäisen suhteen olisi lainsäätäjällä vielä kyllä mietittävää ja tarkennettavaa, sillä juuri tämä on se tekijä, mikä estää monia tiekuntia, joissa on hoitokunnan aikaansaamia ongelmia, saamasta muutosta aikaan. Asiaa voisi verrata siihenkin, miten ongelmalliseksi tiedämme asian tilan, kun/jos esim. varallisuuserot vaikuttavat siihen, kenen totuus ja edut tulevat vallitseviksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tässä määrän käsitteellä määrittyvää asiaa (yksiköt tai varallisuus) käytetään laadullisesti määrittyvän asian (vastuullisuus, lainmukaisuus ja tehtävän vaatimusten mukaisuus) arvioinnin perusteena, ja silloin usein määrä kävelee vain laadun yli, ilman asianvaatimaa tosiasiallista laadullista arviointia.

1 tykkäys