Vieraslajien torjunta

Missä kulkee yksityistien raja vieraslajien torjunnassa? Tähän asti olemme ajatelleet tiekunnan alueen olevan ojan tienpuoleinen syrjä ja raja kulkisi ojan pohjalla. Miten tiealue virallisesti määräytyy?

Hei @RiittaMM,

Virallisesti tiekunnan tiealueen leveys selviää Maanmittauslaitokselta. On myös mahdollista, että tiealueelle ei ole määritetty leveyttä lainkaan, tai sitten se on vanhastaan määritetty niin kapeaksi, että olemassa oleva tie ylittää sen jo. Tällöin tiealueeksi voisi tulkita vieraslajiasiassa olemassa olevan ajoradan sivuojineen. Tyypillisesti tiealuetta mitataan ojan ulkoluiskan päältä.