Yhden tiehaaran perusparannuksen kustannusten kohdistaminen

Tiekuntaamme on useampi vuosikymmen sitten pakkoliitetty huonokuntoinen tiehaara vastoin tiekuntamme päätöstä. Kyseisen tien osalta ei ole määrätty eikä peritty yksiköitä eikä sen käyttäjät ole juurikaan vaatineet kunnossapitoa. Tiellä on hyvin alhainen painorajoitus, koska tie on käytännössä rakennettu osin suon päälle.

Nyt kyseisen haaran päähän on tulossa uutta loma-asutusta ja nämä tontinostajat vaativat tiekuntaa kustannuksellaan peruskorjaamaan tien. Luonnollisestikin muiden alueiden osakkaat vastustavat tätä menettelyä erityisesti liittämishistoriasta johtuen. Lisäksi vakiintuneen käytännön mukainen tilanne muuttuisi olennaisesti.

Vanhan yksityistielain kohdassa 23§ oli mahdollisuus kustannusten kohdistamiseen seuraavasti:

" Jos tien tekeminen joltakin osalta, joka ei tule kaikkien tieosakkaiden hyväksi, aiheuttaa erityisiä kustannuksia, voidaan niiden jakamista varten määrätä eri tieyksiköt."

Tämä pykälä on ilmeisesti poistettu uudesta laista. Onko kustannusten kohdistaminen tällaisessa tapauksessa mahdollista muuten kuin perinteisellä käyttötarkoituksen ja etäisyyden perusteella määräytyvällä tavalla?

Hei @Sultsi,

Jos sivuhaaraa ei ole missään vaiheessa edes yksiköity, tuntuisi erikoiselta, että tiekunta perusparantaisi tällaisen osan kokonaan kustannuksellaan. Teki niin tai näin, toisella osapuolella on aina mahdollisuus tehdä asiasta valitus. Tiekunta kuitenkin tarvittaessa äänestää asiasta olemassa olevien yksiköiden mukaisesti.

Yksityistielain 35§:ään on kirjattu seuraavasti:

Jos tienpito tuottaa joltakin tien osalta sellaista hyötyä, joka ei tule kaikkien tieosakkaiden hyväksi tai jos tiekunta on päättänyt suorittaa tienpidon joltakin tien osalta korkeampaa tai matalampaa tasoa vastaavana kuin yksityistiellä muuten, voidaan tienpitovelvollisuuden jakamiseksi määrätä eri tieyksiköt ottaen kuitenkin huomioon, mitä 19 ja 24 §:ssä tien rakentamisesta ja kunnossapidosta säädetään.

Koska tilanne ei ole mihinkään suuntaan yksiselitteinen, lähtisin hakemaan asiassa sovitteluratkaisua. Koska tieosa on ilmeisesti virallisesti yksityistietoimituksessa liitetty tiekunnan tieksi, voisiko ratkaisu olla esimerkiksi sellainen, että sivuhaaran osakkaat maksavat perusparannuksen omarahoitusosuudesta osan ja tiekunta osan?

Avustukset ovat tällä hetkellä niin hyvät, että hankkeesta jää maksettavaa 30%, tai vähemmänkin, jos kunta avustaa hankkeita myös. Lisäksi sivuhaara voitaisiin yksiköidä tiekunnan osaksi normaalisti ja perusparannuksen jälkeisten vuosien kunnossapitokustannukset olisivat minimaaliset. Ehkäpä liittämishistoriasta johtuvat erimielisyydetkin jäisivät pois, kun tiet olisivat suunnilleen samassa kunnossapitotasossa?