Yhteisön tieyksiköiden määräytyminen

Yhteisömme kesänviettopaikassa on kaksi jäsenille vuokrattavaa mökkiä ja rantasauna kesäaikaan käytössä jäsenistölle. Mökkien vuorausvuorokausia n60 kesäkaudella ja yksittäisiä käyntejä saunomassa n400 vieraskirjan mukaan. Matka yleiseltä tieltä 3 km. Miten tieyksiköt tulisi määritellä?
Teveisin Jukola1957

Hei @Jukola1957 ,

Yksittäisen osakkaan yksiköinnin neuvominen on mahdotonta, kun ei tunne tiekunnan voimassa olevaa yksiköintiä. Vuokramökin yksiköt pitää aina suhteuttaa tiekunnan käytössä oleviin painolukuihin ja yksiköintiperusteisiin ja osakkaita tulee kohdella tasapuolisesti.

Kovin tarkkaa liikennelaskentaa en suosittele tekemään, koska sitten laskelma pitäisi tarkistaa joka vuosi. Jos vuokramökkien käyttöaste on suunnilleen verrattavissa tiekunnan “tavanomaisiin mökkiläisiin”, käytetty painoluku voi olla sama kuin heillä, mutta mökkejä yksiköidään 2 kpl. Jos katsotaan, että liikennettä on merkittävästi enemmän kuin muilla mökkiläisillä, painolukua voi korottaa esimerkiksi 20-50%.

Saunan osalta voisi käyttää jonkinlaista vuosittaista arviota ja laskea yksiköt erityisliikenteenä, esim. 400 käyntiä x henkilöauton paino (usein 1 tn) x käyttömatka 3 km x 2 (edestakainen matka). Toki tässä pitää ottaa huomioon tiekunnassa käytössä oleva yksikköhinta, ettei tiemaksu muodostu kohtuuttomaksi. Pienessä tiekunnassa niin voi käydä äkkiä.