Yhteisön tieyksiköiden määräytyminen

Yhteisömme kesänviettopaikassa on kaksi jäsenille vuokrattavaa mökkiä ja rantasauna kesäaikaan käytössä jäsenistölle. Mökkien vuorausvuorokausia n60 kesäkaudella ja yksittäisiä käyntejä saunomassa n400 vieraskirjan mukaan. Matka yleiseltä tieltä 3 km. Miten tieyksiköt tulisi määritellä?
Teveisin Jukola1957

Hei @Jukola1957 ,

Yksittäisen osakkaan yksiköinnin neuvominen on mahdotonta, kun ei tunne tiekunnan voimassa olevaa yksiköintiä. Vuokramökin yksiköt pitää aina suhteuttaa tiekunnan käytössä oleviin painolukuihin ja yksiköintiperusteisiin ja osakkaita tulee kohdella tasapuolisesti.

Kovin tarkkaa liikennelaskentaa en suosittele tekemään, koska sitten laskelma pitäisi tarkistaa joka vuosi. Jos vuokramökkien käyttöaste on suunnilleen verrattavissa tiekunnan “tavanomaisiin mökkiläisiin”, käytetty painoluku voi olla sama kuin heillä, mutta mökkejä yksiköidään 2 kpl. Jos katsotaan, että liikennettä on merkittävästi enemmän kuin muilla mökkiläisillä, painolukua voi korottaa esimerkiksi 20-50%.

Saunan osalta voisi käyttää jonkinlaista vuosittaista arviota ja laskea yksiköt erityisliikenteenä, esim. 400 käyntiä x henkilöauton paino (usein 1 tn) x käyttömatka 3 km x 2 (edestakainen matka). Toki tässä pitää ottaa huomioon tiekunnassa käytössä oleva yksikköhinta, ettei tiemaksu muodostu kohtuuttomaksi. Pienessä tiekunnassa niin voi käydä äkkiä.

Moro,

Miten yleensä partiolaisia laskutetaan? Meillä on partiolaiset laitettu erityisliikenteen alle ja painoluku sama kuin mökkiläisillä eli 600, vaikka heillähän on autoja suuri määrä. Heidän liikennettään on hankala arvioida kuin välillä ei ole käyttöä kuten kesälomalla, mutta syksy, talvi ja kevät on melkein joka viikonloppu ohjelmaa. Välillä 1 viikonlopun aikana menee partiolaisten vanhempien autoja enemmän kuin mökkiläisten koko kuukauden ajoneuvomäärän mukaan. Yksi tieisännöitsijä sanoi minulle, että hän ei kohtele partiolaisia kuin osakkaita vaan he maksavat käyttömaksun käytön mukaan. Onhan he outoa, että partiolaiset saisivat kokouksissa enemmän äänivaltaa näiden ulkopuolisten eli partiolaisten vanhempien ajoneuvoliikenteestä kun yleensä kyse on osakkaan omasta liikenteestä. Toinen partiolaisjärjestö on vain vuokrannut mökin jolloin tontin omistaa eri henkilöt ja toinen vuokraa myös mökkiään ulkopuolisille. Tuntuu hullulta, että noista ulkopuolisten vuokrauksista hyötyisi se tontin omistaja, jolloin hän voisi aivan totuuden vastaisesti väittää esim. että käyttö on ollut suurempaa kuin se todellisuudessa olisi. Eikö partiolaisjärjestön omasta tien käytöstä voisi ottaa erityisliikenteen mukaan eli heidän huoltoajo ym. ja sitten noista “ulkopuolisista” eli mökin vuokraajista ja partiolaisten vanhemmista sitten käyttömaksu jolloin ne eivät suurentaisi osakkaan maksua?

Hei @Kartsu,

Kuvaamiasi tilanteita käsitellään tiekunnissa monella eri tapaa, oleellisinta on, että tiekunnan osakkaita kohdellaan tasapuolisesti. Itse pyrin yksiköinnissä mieluummin suuriin linjoihin, vaihtelua todellisessa liikenteessä on joka tapauksessa, vaikka maksettaisiin saman suuruiset maksut.

Kuvaan tässä muutaman esimerkin, miten yksiköt voitaisiin laskea, jos tiekunnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen yksiköintisuosituksia.

Jos yhdistyksellä on oma kiinteistö tiekunnan alueella ja liikenne on tavanomaisesta asumisesta poikkeavaa, tulisi yksiköt lähtökohtaisesti laskea erityisliikenteenä. Eli arvioida vuotuinen käyttömäärä esim. seuraavasti: käyntikerrat (kpl) x käyttömatka (km) x 2 (edestakainen matka) x 1 tonnia (ajoneuvon paino). Jos laskennan tuloksena yksiköitä tulee suunnilleen yhtä paljon mökkiyksiköiden kanssa, en näkisi estettä yksiköidä kiinteistöä mökkinä.

Jos yhdistyksellä on säännöllistä tien käyttöä ilman omaa kiinteistöä tai se on vuokrannut kiinteistön, yksiköiden määritys tapahtuu samaan tapaan kuin edellä, mutta maksu menee käyttömaksuna.

Ja kyllä kuvaamiasi osakkaan yksiköiden ja käyttömaksun yhdistelmiäkin näkee. Nämä riippuvat hyvin paljon tilanteesta ja ilman kokonaiskuvan tuntemista on mahdotonta antaa aukotonta vastausta, varsinkin kun yksiköintiohjekin on pelkkä suositus tiekunnille.