Yksityistieliittymien rumpujen kunnossapito

Maantielaissa 572/2018 38& . Mainitaan että ELY-keskus vastaa ystityistien- ja maantien liittymän rumpujen kunnossapidosta. Miten tiekunnan tulee asiassa toimia ?

Hei @Koulu,

Lakiteksti on seuraavanlainen:

38 §
Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnossapito ja muuttaminen

Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä ja pitämään sen kunnossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjeiden mukaan sillä tavoin, ettei niistä ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa kuitenkin yksityistien liittymän ja maatalousliittymän rumpujen kunnossapidosta.

Jos ennestään olevan yksityisen tien liittymän tai maatalousliittymän muuttuneen tai merkittävästi lisääntyneen käytön johdosta aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa maantien kunnossapidolle, yksityisen tien pitäjä tai maatalousliittymän haltija on velvollinen kustannuksellaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjeiden mukaan tekemään liittymään tai poikkeuksellisesti myös liittymäalueelle sellaiset muutokset, että liittymästä aiheutuva vaara tai haitta poistuu taikka vähenee, sekä hakemaan tarpeen vaatiessa uutta liittymälupaa.

Tulkitsen näin:

Jos tiekunnan olemassa oleva liittymä on esimerkiksi liian kapea ja se pitää kunnostaa leveämmäksi, tiekunta vastaa kustannuksista. ELY-keskus vastaa liittymärumpujen kunnossapidosta silloin, kun liittymä on pysynyt entisellään ja liitymärumpu on tullut elinkaarensa päähän. Yksittäisiä tiekuntien liittymärumpuja ELY-keskus tuskin lähtee uusimaan, elleivät ne aiheuta haittaa maantielle. Asiaa voi toki ELY-keskukselta kysyä, ja mikäli ELY-keskus ei puutu asiaan, tarvittaessa tiekunta tekee tarvittavat kunnossapitotoimet liittymärummulle itse.